โลโก้เว็บไซต์ ร่วมงานพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  ประจำปี 2562 ตำบลบ้ากร่าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมงานพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 ตำบลบ้ากร่าง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 ธันวาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 353 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27  ธันวาคม  2561  นางสุทินา  พึ่งทอง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย  หัวหน้างาน  และพนักงาน ร่วมงานพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  ประจำปี 2562   พร้อมทั้ง มอบเครื่องดื่มสนับสนุนให้กับ ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ  ท้าวฮ้าย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  และทีมงานบุคลากร  เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตลอด  24  ชั่วโมง ระหว่างวันที่  27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม  2562   ณ ถนนสายพิษณุโลก-สุโขทัย  บริเวณหน้าตลาดแม่กิมเฮง  

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา