โลโก้เว็บไซต์ งานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 40  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 40

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 ธันวาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 399 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่สนามฟุตบอล1  นายวริศ จิตต์ธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีปิด การแข่งขัน​กีฬา​สีสัมพันธ์​ ครั้ง​ที่ ​40  โดยสภานักศึกษา  สโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  และสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14  ธันวาคม 2561  เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา   ส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ สติปัญญา  อารมณ์  และการมีส่วนร่วมในสังคม  เพื่อเป็นคนดีมีคุณธรรม

          สรุปผลการแข่งขัน

ฟุตบอลชาย 

          รางวัลชนะเลิศ                       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

          รางวัลรองชนะเลิศ                  คณะวิศวกรรมศาสตร์

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2          คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ฟุตซอลชาย 

          รางวัลชนะเลิศ                       คณะวิศวกรรมศาสตร์

          รางวัลรองชนะเลิศ                  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ฟุตซอลชาย 

          รางวัลชนะเลิศ                       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

          รางวัลรองชนะเลิศ                  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2          -

บาสเกตบอลชาย 

          รางวัลชนะเลิศ                       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

          รางวัลรองชนะเลิศ                  คณะวิศวกรรมศาสตร์

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2          -

วอลเลย์บอลชาย 

          รางวัลชนะเลิศ                       คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

          รางวัลรองชนะเลิศ                  คณะวิศวกรรมศาสตร์

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2          -

วอลเลย์บอลหญิง 

          รางวัลชนะเลิศ                       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

          รางวัลรองชนะเลิศ                  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2          คณะวิศวกรรมศาสตร์

เปตอง

          รางวัลชนะเลิศ                       คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

          รางวัลรองชนะเลิศ                  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2          คณะวิศวกรรมศาสตร์

เทเบิลเทนนิส

          รางวัลชนะเลิศ                       คณะวิศวกรรมศาสตร์

          รางวัลรองชนะเลิศ                  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2          -

รางวัลถ้วยคะแนนรวมกีฬา

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

รางวัลถ้วยคะแนนรวมกีฬาพื้นบ้าน

          คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

          คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลกองเชียร์ประจำสนาม

          คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 

 

 

ข่าว/ภาพ - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา