โลโก้เว็บไซต์ 2018-12-18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2018-12-18

งานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 40
อังคาร 18 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่สนามฟุตบอล1  นายวริศ จิตต์ธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีปิด การแข่งขัน​กีฬา​สีสัมพันธ์​ ครั้ง​ที่ ​40  โดยสภานักศึกษา  สโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  และสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14  ธันวาคม 2561... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา