โลโก้เว็บไซต์ พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 40 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 40

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนางานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 40
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่สนามฟุตบอล1  นายวริศ จิตต์ธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีปิด การแข่งขัน​กีฬา​สีสัมพั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา