โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการ “ปันน้ำใจ สร้างสุข ให้น้อง” กับชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก     | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการ “ปันน้ำใจ สร้างสุข ให้น้อง” กับชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 730 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  14 พฤศจิกายน  2561 เวลา  13.30  น.  ที่ศูนย์ข่าวไทยรัฐ(พิษณุโลก)  อ.วริศ  จิตต์ธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย นางนุชจรินทร์  คูวิบูลย์ศิลป์  หัวหน้างานคลังและพัสดุ    นางศุภรากาญจน์  น้อยคง  หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล  และ ทีมงานกองบริหารทรัพยากร​   เป็นตัวแทนบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ทุนสนับสนุนและเสื้อกิจกรรมจำนวน  30  ตัว  มอบให้นายสนาม  คงเนตร  ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดพิษณุโลก​ พร้อมคณะทีมงาน   เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการ “ปันน้ำใจ สร้างสุข ให้น้อง”   จัดขึ้นโดย ชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก  ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมพัฒนาทักษะให้น้องๆนักเรียน   โรงเรียนบ้านลำภาศ  ต.บ้านมุง  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก​  ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561  นี้

 

ภาพ-อ.สุภภณ พลอยอิ่ม

ข่าว-ปภาดา​ พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา