โลโก้เว็บไซต์ ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก14พ.ย.61   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก14พ.ย.61

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการ “ปันน้ำใจ สร้างสุข ให้น้อง” กับชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก
วันที่  14 พฤศจิกายน  2561 เวลา  13.30  น.  ที่ศูนย์ข่าวไทยรัฐ(พิษณุโลก)  อ.วริศ  จิตต์ธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา