โลโก้เว็บไซต์ มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาวู้ดบอล  ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5  ครั้งที่ 35 “พิษณุโลกเกมส์” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาวู้ดบอล ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 35 “พิษณุโลกเกมส์”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 ตุลาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1611 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 22  ตุลาคม  2561  ที่บริเวณโดมอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  อ.วริศ  จิตต์ธรรม  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  พร้อมด้วย  ว่าที่ร้อยตรี ธรรมนูญ  ท้าวฮ้าย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  เป็นประธานการมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาวู้ดบอล  ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5  ครั้งที่ 35 “พิษณุโลกเกมส์”  พร้อมรับมอบอุปกรณ์กีฬาวู้ดบอลจากชมรมฯ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก ได้รู้จักและเรียนรู้การเล่นกีฬาวู้ดบอล  ต่อไป   

สรุปผลการแข่งขัน

ประเภททีมหญิง

ชนะเลิศ                    จังหวัดเชียงราย

รองชนะเลิศอันดับ 2      จังหวัดพิษณุโลก 

รองชนะเลิศอันดับ 3      จังหวัดพะเยา

 

ประเภทบุคคล หญิง

ชนะเลิศ                    จังหวัดเชียงราย

รองชนะเลิศอันดับ 2      จังหวัดเชียงราย

รองชนะเลิศอันดับ 3      จังหวัดพะเยา

 

ประเภททีมชาย

ชนะเลิศ                    จังหวัดกำแพงเพชร

รองชนะเลิศอันดับ 2      จังหวัดเชียงใหม่ 

รองชนะเลิศอันดับ 3      จังหวัดสุโขทัย

 

ประเภทบุคคล ชาย

ชนะเลิศ                    จังหวัดกำแพงเพชร

รองชนะเลิศอันดับ 2      จังหวัดกำแพงเพชร

รองชนะเลิศอันดับ 3      จังหวัดกำแพงเพชร

 

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา