โลโก้เว็บไซต์ มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาวู้ดบอล   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาวู้ดบอล

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาวู้ดบอล ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 35 “พิษณุโลกเกมส์”
วันที่ 22  ตุลาคม  2561  ที่บริเวณโดมอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  อ.วริศ  จิตต์ธรรม  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  พร้อมด้วย ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา