โลโก้เว็บไซต์ ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 สิงหาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 363 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 12 สิงหาคม  2561 เวลา 08.00 น.  อาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมด้วย  อ.วริศ  จิตต์ธรรม   รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร     นำทีมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ณ ศาลาประชาคม  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  

และ เวลา 18.00 น.  อาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมด้วย  คณาจารย์  พนักงาน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล   เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  86  พรรษา  12 สิงหาคม 2561   ณ ห้องคอนเวนชั่น  ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง  วังจันทน์  ริเวอร์วิว  จังหวัดพิษณุโลก  ทั้งนี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ และเพื่อแสดงความจงรักภักดี ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

 

ข่าว/ภาพ - ปภาดา พลอยอิ่ม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา