โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลบ้านกร่างร่วมใจ น้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ราชมงคลบ้านกร่างร่วมใจ น้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา2561

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 4 สิงหาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2086 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันเสาร์ที่  4  สิงหาคม 2561   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  จัดงาน  “ราชมงคลบ้านกร่างร่วมใจ น้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลก  โดย  อ.สุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมด้วย คุณสำเนาว์  พุกละออ นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  นำทีมศิษย์เก่า  คณาจารย์  พนักงาน นักศึกษารุ่นพี่ ระดับชั้นปีที่ 2 – 4  และนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561  จำนวนกว่า 600 คน  ร่วมกิจกรรม

          เริ่มต้น ด้วยพิธีสักการะพระพุทธชินราช  ณ พระวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

          การเดินขบวนบนถนนสายมิตรภาพ   ไปยังศาลหลักเมืองพิษณุโลก เพื่อทำพิธีสักการะเสาหลักเมืองพิษณุโลก  ณ  ศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก    จากนั้น  ก็เคลื่อนขบวน ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระเอกาทศรถ  และพระสุพรรณกัลยา  เพื่อทำพิธีสักการะและพิธีถวายบังคม  ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก  จ.พิษณุโลก       ทั้งนี้  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัด  ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดพิษณุโลก  ได้รับทราบถึงความสำคัญและประวัติความเป็นมาของจังหวัดพิษณุโลก  อันเป็นสถานที่ที่นักศึกษา ศึกษาเล่าเรียนศึกษาหาวิชาความรู้  และเพื่อความเป็นสิริมงคลของคณาจารย์  พนักงาน  ศิษย์เก่า  และนักศึกษาผู้เข้าร่วมพิธี ครั้งนี้  

 

ภาพ-อ.สุภภณ พลอยอิ่ม , ศิริลักษณ์  เสน่หา ,ปภาดา พลอยอิ่ม 

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา