โลโก้เว็บไซต์ น้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลก 4ส.ค.61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

น้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลก 4ส.ค.61

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 4 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาราชมงคลบ้านกร่างร่วมใจ น้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา2561
วันเสาร์ที่  4  สิงหาคม 2561   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  จัดงาน  “ราชมงคลบ้านกร่างร่วมใจ น้อมสักการะสิ่งศั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา