โลโก้เว็บไซต์ คว้ารางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11  (ระดับประเทศ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คว้ารางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11  (ระดับประเทศ)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 กรกฎาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 586 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อ.ศักดิ์สิทธิ์  ชื่นชมนาคจาด นำทีมนักศึกษา คณะวิศกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  คว้ารางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11  (ระดับประเทศ) ในระหว่างวันที่ 4 – 23  มิถุนายน  2561  ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ  

 

ภาพ - อ.ศักดิ์สิทธิ์  ชื่นชมนาคจาด

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา