โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลล้านนาพิษณุโลก คว้ารางวัลหลายรายการในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ราชมงคลล้านนาพิษณุโลก คว้ารางวัลหลายรายการในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 30 มิถุนายน 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 419 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ราชมงคลล้านนาพิษณุโลก​ คว้ารางวัลหลายรายการในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านสัตวศาสตร์ของนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 3​ และการแข่งขันทักษะเกษตรอาเซียน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2561  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา การแข่งขันดังกล่าวนักศึกษาจำนวน ๓๓ คน และอาจารย์จำนวน 5 คน

ผลรางวัลคือ

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1

1. การแข่งขันทักษะ drinking yogurt จากนมแพะ

2. การแข่งขันทักษะการตัดเบอร์หูสุกร

3. การแข่งขันทักษะการทำวัคซีนไก่

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2

1. การแข่งขันทักษะ snack จากแมลง

2. การแข่งขันตอบคำถามทางการเกษตร

3. การแข่งขันทักษะการรีดนมวัว

          แบบนี้ขอปรมมือดังๆเลยให้ทั้งคณาจารย์ผู้ควบคุมดูแลและนักศึกษาผู้เข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ ค่ะ

 

ขอบคุณภาพจาก อ.อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์

ปภาดา พลอยอิ่ม-รายงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา