โลโก้เว็บไซต์ เปิด “โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)เทศบาลตำบลพลายชุมพล”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เปิด “โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)เทศบาลตำบลพลายชุมพล”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 มกราคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2256 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่ 5 มกราคม 2561  ที่ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลายชุมพล   นายฐานุพงศ์  เจริญสุรภิรมย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานเปิด “โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)เทศบาลตำบลพลายชุมพล” รุ่นที่ 2    โดยมี นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศบาลตำบลพลายชุมพล  พร้อมด้วย ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานพิธีเปิด 

             โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในด้านการให้ความรู้ การคุ้มครอง การส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา การศาสนา การสาธารณสุข  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพหรือการฝึกอาชีพที่เหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ ต่อไป โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมดำเนินการให้ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพกับนักเรียนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ

ภาพ – อ.อารยา นุ่มนิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา