โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมประชุมเตรียมการการลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมประชุมเตรียมการการลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 ธันวาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1354 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 13 ธันวาคม 2560  นายประเสริฐ  บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ประธานในการประชุมเตรียมการการลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 20 และ 25  ธันวาคม 2560 โดยเน้นปัญหาการใช้ Internet ของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. สอศ.และ กศน.ณ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายพิธาน  พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการ ภาค 17  นายประพฤทธิ์  สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย  รศ.เดชา นาวานุเคราะห์  ผู้ช่วยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และคณะผู้บริหารทั้ง 2 จังหวัด เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ภาพ- ปชส.ศธจ.พิษณุโลก

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา