โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

อธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 ธันวาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1129 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 13 ธันวาคม 2560  ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่และลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดพิษณุโลก และ จังหวัดสุโขทัย วันที่ 25-26 ธันวาคม 2560  ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการประชุมร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ โดยกระทรวงมหาดไทย ให้ประสานกลุ่มจังหวัดเพื่อจัดทำข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือและเข้าร่วมประชุมติดตามข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือทั้งนี้ นายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ นายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดเขตภาคเหนือ ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม

 

ภาพ-ว่าที่ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์

ข่าว-ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา