โลโก้เว็บไซต์ ประชุมกับ ศธจ.พิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประชุมกับ ศธจ.พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมประชุมเตรียมการการลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 13 ธันวาคม 2560  นายประเสริฐ  บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ประธานในการประชุมเตรียมการการลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา