โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเตรียมรับรัฐมนตรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประชุมเตรียมรับรัฐมนตรี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาอธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย
วันที่ 13 ธันวาคม 2560  ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่และลงพื้นที่...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา