โลโก้เว็บไซต์ แถลงข่าวการแข่งขันกีฬา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 34   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

แถลงข่าวการแข่งขันกีฬา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 34

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560 โดย มทร.ล้านนาการแถลงข่าวและการประชุมจับสลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 34 “หิรัญญิการ์เกมส์”
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  นายไพบูลย์  ณะบุตรจอม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา