โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย  รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าพบ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย  รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าพบ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 พฤศจิกายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2957 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560  ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี  ผู้อำนวยการกอง  สภาคณาจารย์และข้าราชการ   สภาวิชาการ  และคณะทีมงาน  เข้าพบ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์  ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน  เพื่อ คารวะแนะนำตัวและทีมงาน  พร้อมทั้ง ขอรับคำแนะนำในการดำเนินงาน ณ  ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา