โลโก้เว็บไซต์ ม.ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ บริษัทน้ำตาลพิษณุโลก  จัดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีธุรกิจการปลูกอ้อย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ม.ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ บริษัทน้ำตาลพิษณุโลก จัดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีธุรกิจการปลูกอ้อย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2682 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ม.ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ บริษัทน้ำตาลพิษณุโลก

จัดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีธุรกิจการปลูกอ้อย

 

             วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560  ที่หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก     นายบำรุง รื่นบรรเทิง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี  การแถลงข่าวโครงการพัฒนาเทคโนโลยีธุรกิจการปลูกอ้อย ภายใต้การบันทึกข้อตกลง ระหว่าง บริษัทน้ำตาลพิษณุโลก จำกัด กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยมี ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  กล่าวถึงความร่วมมือ นายเอกรัตน์  เตชะเวช   ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด  กล่าวถึง โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีธุรกิจการปลูกอ้อย โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก และ คุณชัยทวัฒน์  ชูศรี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก  ร่วมงานครั้งนี้

          จากการลงนามบันทึกข้อตกลง(เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560) ตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยและบริษัทให้ความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ   อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ   การวิจัยและพัฒนา  และวิชาการสาขาอื่นๆ   ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้ทำการประดิษฐ์ เครื่องฟาดใบอ้อย” และส่งมอบนวัตกรรมนี้ให้แก่ บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา เพื่อนำการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรม   ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมของบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด   

         โอกาสนี้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และ บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด ร่วมกัน ดำเนินงาน โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีธุรกิจการปลูกอ้อย ในพื้นที่ แปลงสาธิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จำนวน 20 ไร่  ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมกันพัฒนาและวิจัยการปลูกอ้อยแบบเต็มรูปแบบในเชิงธุรกิจ  จุดแข็งของโครงการนิมิตใหม่โมเดล  คือ เรามีชุดปลูก 8 Cluster หรือ 8 กลุ่ม  Cluster ละ 6 คัน    สำหรับการเตรียมดินปลูก  6 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ไถเปิดหน้าดิน   2. ไถระเบิดดาน   3.  ไถปิดหน้าดิน   4. โรตารี่ตีดิน   5. ฝังปุ๋ยมาร์คร่อง   6. ปลูกด้วยเครื่อง ซึ่งรถทั้งหมดมีกำลังมากกว่า 100 แรงม้า มูลค่าการลงทุนครั้งนี้ กว่า 200 ล้านบาท  ทั้งนี้  เพื่อ ให้คณาจารย์  นักศึกษา    ชุมชน และเกษตรกร เข้ามามีส่วนร่วมแบบบูรณาการ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรชาวไร่อ้อย และ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การฝึกอบรม เพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก      

ข่าว/ภาพ – ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา