โลโก้เว็บไซต์ จัดการฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่ 31  ประจำปีการศึกษา 2559         | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

จัดการฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2661 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  10 พฤศจิกายน  2560    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  กำหนดจัดการฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่ 31  ประจำปีการศึกษา 2559        โดยจัดพิธีเดินขบวนเกียรติยศ ซึ่งมี ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดีฯ  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง    และคณาจารย์  นำขบวน มหาบัณฑิต และ บัณฑิต     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  และคณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวน 369  คน  มาบริเวณหน้าอาคารอำนวยการ  จากนั้น  ร่วมกันทำพิธีเคารพธงชาติ   พิธีเชิดชูเกียรติบัณฑิตโดยการร้องเพลงมาร์ช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา     พิธีแนะนำบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนี่ง และเกียรตินิยมอันดับสอง และ พิธีถ่ายภาพหมู่  ณ บริเวณสนามฟุตบอล  ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและปลื้มปิติยินดี  ของผู้ปกครอง  คณาจารย์  และนักศึกษารุ่นน้อง ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

โดยวันที่  18  พฤศจิกายน 2560   บัณฑิตจะทำการฝึกซ้อมใหญ่  ณ  หอประชุม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่  20 พฤศจิกายน  2560       ในการนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   พิษณุโลก

          

          ดร.ทินกร  ทาตระกูล ได้ให้โอวาทกับบัณฑิต ความว่า “การสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตนั้น ถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตของการทำงาน ซึ่งจะพบว่ายากกว่าการเรียน โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน ที่บัณฑิตทุกคน นอกจากมีความรู้ที่ได้เรียนมา ยังต้องใช้ความรู้นั้นได้อย่างแท้จริง   คือใช้ให้เป็นประโยชน์และต้องใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วย จึงจะเรียกว่าเรามีประโยชน์      ที่สำคัญคือต้องสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม   และปรับใช้ให้เหมาะสมตลอดเวลา  อีกทั้งขอให้ทุกคนยึดมั่นในความเพียร โดยให้บัณฑิตน้อมนำตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  ที่ทรงให้ไว้ว่า 

          “การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ”   

 

 

ข่าว/ภาพ-ปภาดา พลอยอิ่ม 

 

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่  https://www.facebook.com/PrRLPhitsanulok/media_set?set=a.888611087963399.1073742886.100004435482094&type=3&uploaded=189ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา