โลโก้เว็บไซต์ ซ้อมรับปริญญา31-2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ซ้อมรับปริญญา31-2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2560 โดย มทร.ล้านนาจัดการฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่  10 พฤศจิกายน  2560    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  กำหนดจัดการฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่ 31  ประจำปีการศึกษ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา