โลโก้เว็บไซต์ รายการรอบภูมิภาคNBT ตอน ศูนย์เรียนรู้เกษตรปลอดภัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รายการรอบภูมิภาคNBT ตอน ศูนย์เรียนรู้เกษตรปลอดภัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กันยายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1453 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ติดตามรับชมรายการ รอบภูมิภาค ตอน ศูนย์เรียนรู้เกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ออกอากาศ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00-15.30 น   ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11  NBT  โดย มุ่งเน้นการเผยแพร่ด้านการเกษตรสู่ประชาชน

 โดย ดร.ทินกร  ทาตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  แนะนำ คุณสินีนาถ ธนะไชยชม  ผู้ดำเนินรายการ พาเยี่ยมชม  ชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์   และ โครงการไก่ไข่ปลอดภัย  ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

      ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา