โลโก้เว็บไซต์ 2017-09-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2017-09-05

รายการรอบภูมิภาคNBT ตอน ศูนย์เรียนรู้เกษตรปลอดภัย
อังคาร 5 กันยายน 2560 / RMUTL ช่อง@Youtube

ติดตามรับชมรายการ รอบภูมิภาค ตอน ศูนย์เรียนรู้เกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ออกอากาศ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00-15.30 น   ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11  NBT  โดย มุ่งเน้นการเผยแพร่ด้านการเกษตรสู่ประชาชน  โดย ดร.ทินกร  ทาตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  แนะนำ คุณสินีนาถ ธนะไชยชม  ผู้ดำเนินรายการ พาเยี่ยมชม  ชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์   และ โครงการไก่ไข่ปลอด... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา