โลโก้เว็บไซต์ การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 39  “รวมพลัง สร้างความสามัคคี ตามรอยความดี พ่อของแผ่นดิน”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 39 “รวมพลัง สร้างความสามัคคี ตามรอยความดี พ่อของแผ่นดิน”

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 9 กันยายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 3945 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 39  “รวมพลัง สร้างความสามัคคี ตามรอยความดี พ่อของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2560   กำหนดการแข่งขันกีฬา 12 ประเภท  ได้แก่  ฟุตบอล  บาสเกตบอล ฟุตซอล  วอลเลย์บอล  เปตอง  แบดมินตัน  เทเบิลเทนนิส  เซปักตระกร้อ  หมากกระดาน  กรีฑา  การประกวดสแตนเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์  โดยวันที่ 8 กันยายน 2560    ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดการแข่งขัน  ณ สนามฟุตบอลใหญ่  เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษา   3  คณะ  ได้แก่  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  และ  คณะวิศวกรรมศาสตร์         

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาเล่นกีฬาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์     เสริมสร้างมิตรภาพระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง  ภายในสถาบันเดียวกัน  ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะ  รู้จักการแก้ไขปัญญา  เกิดการริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า  ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษา เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพของประเทศชาติ   ต่อไป

 

ภาพ-ทีมงานประชาสัมพันธ์

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา