โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1476 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   กำหนดจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560   โดยมีกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 06.30 น. พิธีถวายภัตตาหารเช้าและเครื่องไทยทาน  แด่พระภิกษุสงฆ์ 10 รูป   พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  (พระภิกษุสงฆ์ 10 รูป)   พิธีถวายพระพรชัยมงคล   นอกจากนี้  ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธาน  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง พร้อมสมาชิก   คณาจารย์  และนักศึกษา  ร่วมกันปลูกต้น “รวงผึ้ง” ซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำองค์ รัชกาลที่ 10 และต้นไม้ยืนต้น อีกจำนวน  65  ต้น  และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์  ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “ทำความดีถวายพ่อแห่งแผ่นดิน” โดยจิตอาสา“ราชมงคลล้านนาพิษณุโลก” ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง พัฒนาบริเวณถนนคลองชลประทาน และ บริเวณริมถนนภายในตำบลบ้านกร่าง ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรแสดงความจงรักภักดี  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นี้

 ข่าว/ภาพ - ปภาดา พลอยอิ่ม
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา