โลโก้เว็บไซต์ การประชุมสัมมนาเชิงประวัติศาสตร์ เมืองยมราช  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การประชุมสัมมนาเชิงประวัติศาสตร์ เมืองยมราช

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1359 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.000 น. ที่ห้องประชุม 1423  ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กล่าวต้อนรับ พระมหาธนศักดิ์ จินตกวี เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตน์มหาธาตุวรมหาวิหาร พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน   ดร.เปรมฤดี  ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก รศ.ดร.มังกร ทองสุขดี ประธานชมรมผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลก ผู้แทนจากสำนักพุทธศาสนา จ.พิษณุโลก  นายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการประชุมสัมมนาเชิงประวัติศาสตร์ เมืองยมราช ตามโครงการ เศรษฐกิจฐานราก  การท่องเที่ยวและการบริการของตำบลบ้านกร่าง  ซึ่ง ผศ.สุภวรรณ  พันธุ์จันทร์  หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  นำเสนอ เรื่องราวการศึกษาประวัติความเป็นมาของเมืองยมราช และ เล่าถึงวัตถุโบราณที่ขุดพบภายในมหาวิทยาลัยฯ  โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมสัมมนา ครั้งนี้

 


ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา