โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคล'พิษณุโลกร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) กับสมาพันธ์เอสเอ็มไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ราชมงคล'พิษณุโลกร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) กับสมาพันธ์เอสเอ็มไทย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1120 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย  ดร.กัญญกาญจน์ ไซเออร์ส  หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ และ ดร.ศิริน สิมารักษ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   ร่วมการประชุมโครงการของสมาพันธ์เอสเอ็มไทย 17 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1 (สมพ.SME) ไทย  จ.ตาก , จ.สุโขทัย , จ.พิษณุโลก , จ.อุตรดิตถ์ , จ.เพชรบูรณ์  โดยมีนายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ โอกาสนี้  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) กับ ดร.ณพพงศ์(เอก) ธีระวร ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มไทย  ณ  ห้องประชุมศูนย์เอกาทศรถ  ห้อง 211  ชั้นที่  2  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา