โลโก้เว็บไซต์ ร่วมต้อนรับ หม่อมราชวงศ์หญิงเพ็ญศิริ จักรพันธุ์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมต้อนรับ หม่อมราชวงศ์หญิงเพ็ญศิริ จักรพันธุ์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กรกฎาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 4386 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ผศ.ประเทือง สง่าจิตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและอาจารย์สาขาพืชศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย อาจารย์บุญฤทธิ์  สโมสร  , อ.แมน ฟักทอง , อ.ศักดิ์สิทธ์ นาคจาด และ อ.สุภภณ พลอยอิ่ม  ร่วมต้อนรับ หม่อมราชวงศ์หญิงเพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จ.เชียงราย  ในการเยี่ยมชม แปลงเกษตรผสมผสานตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่  ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ซึ่งคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมดำเนินการเป็นนักวิชาการในการให้คำปรึกษา ในโครงการ ดังกล่าว

ข่าว/ภาพ-ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา