โลโก้เว็บไซต์ ถวายพระพร  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1713 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 3  กรกฎาคม  2560  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และทีมงานนายกสโมสรนักศึกษา  ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 85 พรรษา  ในวันที่  12  สิงหาคม พ.ศ.2560   ณ  ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก    ซึ่งทางสถานีเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน  ได้ร่วมถวายพระพรแสดงความจงรักภักดี  

          โอกาสนี้  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  มอบของที่ระลึกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของมหาวิทยาลัยฯ ให้กับ นายพิพัฒน์ สัสดีแพง   หัวหน้าฝ่ายรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม  


https://www.youtube.com/watch?v=j2jRDer3yVc


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา