โลโก้เว็บไซต์ อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ “การใช้ฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ “การใช้ฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 มิถุนายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 313 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 แผนกห้องสมุด ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสรเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรม อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ “การใช้ฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ Access engineering ของสำนักพิมพ์ Mcgraw-Hill โดยมี  คุณจักรชัย  เชื้อสาย  จากบริษัท นิวโนวเลจ อินฟอร์เมชั่น จำกัด เป็นวิทยากรในการอบรม ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จำนวน  50 คน  ณ ห้อง internet 2  ทั้งนี้ เพื่อนำไปใช้เป็นแหล่งข้อมูลสืบค้นสำหรับการเรียนการสอนและสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อไป

ภาพ-ศิริลักษณ์ เสน่หา

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา