โลโก้เว็บไซต์ จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 มิถุนายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1639 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา จิตอาสา ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน(ดอกดารารัตน์) ที่ห้องสำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยมี นายวยุกร เกตุน้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากร แนะนำการทำดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพด ทั้งนี้ เพื่อเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งคณาจารย์ พนักงานและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ต้องการมีส่วนร่วมในการแสดงความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9

ภาพ-ทีมงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา