โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมใจปลูกดอกดาวเรือง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมใจปลูกดอกดาวเรือง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 มิถุนายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2027 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2560  คณาจารย์  พนักงานและนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมกันย้ายต้นกล้าอายุ 15 วัน เพื่อเตรียมเพาะปลูกดอกดาวเรือง ดอกไม้สีเหลืองที่สื่อความหมายถึงสีแห่งวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเตรียมการเพาะปลูกในรอบที่ 1 ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะออกดอกในช่วงเดือนสิงหาคม 2560  และจะมีการเพาะปลูกรอบที่ 2 ในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อให้ออกดอกในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้จังหวัดพิษณุโลกเหลืองอร่ามงามตา ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ในระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 นี้

ดร.ทินกร ทาตระกูล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  กล่าวว่า “คณาจารย์ พนักงาน  และนักศึกษา  ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันหาที่สุดมิได้  จึงอยากดำเนินการปลูกดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่ง และอยากเชิญชวน ประชาชนร่วมปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง   เพื่อถวายความจงรักภักดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในหลวงรัชกาลที่ 9

ปภาดา พลอยอิ่ม-รายงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา