โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมบริจาคโลหิต  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมบริจาคโลหิต

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 มิถุนายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 978 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 21 มิถุนายน 2560  แผนกพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลุยเดช  ระหว่างเวลา 08.00 – 14.00 น. ณ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคณาจารย์  พนักงานและนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต  จำนวน77 คน  ได้โลหิต จำนวน  31,550  ซีซี  นอกจากนี้ ยังมีผู้บริจาคดวงตา จำนวน  50 คน  และ บริจาคอวัยวะ จำนวน 53  คน  

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา