โลโก้เว็บไซต์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการตรวจงานถนนรอบคลองน้ำ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการตรวจงานถนนรอบคลองน้ำ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 มิถุนายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 351 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  8  มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ให้การต้อนรับ นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ  พร้อมนำชมความคืบหน้าในการดำเนินทำถนนคลองน้ำ  รอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา