โลโก้เว็บไซต์ แสดงความยินดีกับคุณนุกูล นาคคชฤทธิ์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

แสดงความยินดีกับคุณนุกูล นาคคชฤทธิ์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 มิถุนายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1141 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  7 มิถุนายน 2560 ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  มอบกระเช้าดอกไม้และผลิตภัณฑ์ “เกษตรปลอดภัย” ของมหาวิทยาลัยฯ  ให้กับคุณนุกูล นาคคชฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อแสดงความยินดี ที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งใหม่ เป็น ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่งจะเดินทางไปดำรงตำแหน่งในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 นี้ ที่ ศาลากลาง จ.เพชรบูรณ์

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา