โลโก้เว็บไซต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเยี่ยมชมชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเยี่ยมชมชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 พฤษภาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1815 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560  นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก จากการประชุมกับคณะกรรมการโครงการบ้านกร่างโมเดล  ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  หนึ่งในกิจกรรมท่องเที่ยงเชิงวิชาการในโครงการครั้งนี้  โดยมี รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย ผศ.นพดล ตรีรัตน์  รกท.ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร   ผศ.ดร.กฤษดา  กาวีวงษ์  , ดร.ศิริน  สิมารักษ์  หัวหน้าโครงการชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ฯ นำชมและรับฟังคำแนะนำจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งได้รับเกียรติจาก  พลเอก ดร.ศิริ  ทิวะพันธุ์  ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดนจีน  พร้อมคณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  ร่วมเยี่ยมชมและให้คำแนะนำ  หลังจากนั้น ได้เยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 4 ,   กิจกรรมบ้านพอเพียง  หมู่ที่ 8  , ซุ้มไก่เหลืองหางขาว  เป็นต้น

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา