โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิชาประมงศึกษาดูงานมาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ำ(GAP)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สาขาวิชาประมงศึกษาดูงานมาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ำ(GAP)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 พฤษภาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1393 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560  ผศ.จารวี เลิกสายเพ็ง หัวหน้าสาขาวิชาประมง  พร้อมด้วย อ.สุภภณ พลอยอิ่ม  นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาประมง ระดับชั้น วท.บ.3.5,3.5A   เดินทางไปศึกษาดูงาน มาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ำ(GAP)  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด พิษณุโลก , บุญลักษ์ฟาร์ม  และ กระชังปลาสมศักดิ์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ทั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษา ได้รับทราบถึงกระบวนการต่างๆ จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน(GAP) จากกรมประมง ซึ่งสามารถนำมาเรียนรู้ในการศึกษาเพื่อเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพด้านการประมง  ต่อไป 

 

ขอบคุณภาพจาก อ.สุภภณ  พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา