โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับเครือข่าย 12 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมสืบสานประเพณีไทยในเทศกาลสงกรานต์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา ร่วมกับเครือข่าย 12 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมสืบสานประเพณีไทยในเทศกาลสงกรานต์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 เมษายน 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3726 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา พร้อมด้วย ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีสืบสานประเพณี สระเกล้าผู้บริหาร 12  สถาบัน เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560  ณ ร้านอาหารหลองข้าวลำ จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร. กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและอดีตอธิการบดี  ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา  ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้รับเกียรติจากนายอมรพันธุ์ นิมมานันท์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมในพิธี และร่วมให้พรแก่ผู้ที่มาร่วมงาน ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการขอพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ของไทย และขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินมาตลอดปีที่ผ่านมา

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา