โลโก้เว็บไซต์ สืบสานประเพณีสงกรานต์งานรดน้ำดำหัวคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สืบสานประเพณีสงกรานต์งานรดน้ำดำหัวคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 เมษายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1978 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 21 เมษายน  2560  ณ  ลานกิจกรรม  ชั้น 1 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดร.ทินกร  ทาตระกูล     รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส  ประจำปี 2560 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์  พิธีภายในงานประกอบด้วย การแห่ขบวนกลองยาว อัญเชิญเครื่องสูงสักการะ  พิธีกล่าวบูชาพระรัตนตรัย  พิธีกล่าวขอขมาพระแม่คงคา  พิธีน้อมรำลึกถึงพระคุณของคณาจารย์และบุคลากรที่ล่วงลับไปแล้ว   และพิธีรดน้ำดำหัวแสดงความกตัญญูต่อคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส   โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หลายได้ท่านให้เกียรติร่วมงาน  ประกอบด้วย  รศ.ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ (อดีตผู้อำนวยการ ปี พ.ศ.2536-2543) , รศ.อุดมลักษณ์ มัจฉาชีพ  , อ.อุดร สว่างวัฒน์ , ผศ.มนูญ เมฆอรุณกลม (อดีตรองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก ,ปัจจุบันรองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง) , อ.ชัยสิทธิ์ อินทรไพบูลย์ , นายสุวรรณ จักรเครือ , ผศ.จำนงค์ นุกูลคาม  , ผศ.พรรณี นุกูลคาม  , ผศ.กสิณ แก้วมั่น , นายโอน สาดอ่ำ , อ.ชลิต อินทรรัตน์ , ผศ.อัครเดช เลิศอร่ามแสง , ผศ.สุขุมวัฒณ์ พีระพันธุ์  , ผศ.น.สพ.นเรศร์ แก้ววานิช  , ผศ.สำเร็จ ศรีบรรเทา ,อ.สมศักดิ์สว่างวรรณ   

          ทั้งนี้  รศ.ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ อดีตผู้อำนวยการ ปี พ.ศ.2536-2543) , อ.อุดร สว่างวัฒน์ , ผศ.มนูญ เมฆอรุณกลม  ได้ให้พรและให้โอวาทกับผู้ร่วมงานครั้งนี้          ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นของของบุคลากร  และศิษย์เก่า “ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก”   

ภาพ – ทีมงานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา