โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก  ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 เมษายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1433 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 25 เมษายน  2560  รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  พร้อมด้วย ผศ.ดร.กฤษดา  กาวีวงศ์   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  , อ.บุญฤทธิ์ สโมสร  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา  นางสาวเกสร  จันทร์พุฒ นักวิชาการเงินและบัญชี และ นางสาวศศิวรรณ  สีหะวงษ์  นักศึกษาชั้นปีที่ 3  สาขาการจัดการและทีมงานสโมสรนักศึกษา   ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายเป็นราชสักการะ  ในงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช    เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่  แห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  พระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชและสถาปนาชาติไทยให้ธำรงความเป็นไทย สืบมาจนถึงปัจจุบัน   ณ   พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช   พระราชวังจันทน์ อ.เมืองพิษณุโลก  จ.พิษณุโลก   

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา