โลโก้เว็บไซต์ 2017-03-29 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2017-03-29

รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการแข่งขันเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์สามมิติ
พุธ 29 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9  ระหว่างวันที่ 29 -31 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   อาจารย์วีระยุทธ  หล้าอมรชัยกุล  อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นำทีมนักศึกษา  คือ นายชวลิต  อินชาวนา และ นายจิรา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา