โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมงาน Appropiate Technology MATCHING DAY  2024 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขอเชิญร่วมงาน Appropiate Technology MATCHING DAY 2024

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2567 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 2071 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญร่วมงาน Appropiate Technology MATCHING DAY  2024 เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน โซนภาคเหนือ ภายใต้แผน RU การขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (APPROPIATE TECHNOLOGY) 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
เวลา 09:00-16:00 น.
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแก้หนี้ครัวเรือน ประจำปี 2567 สำหรับวิสาหกิจชุมชน นวัตกร ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ SME หน่วยงานท้องถิ่น และบุคคลทั่วไปที่สนใจ


คลังรูปภาพ : App Tech MATCHING


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา