โลโก้เว็บไซต์ App Tech MATCHING | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

App Tech MATCHING

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2567 โดย มทร.ล้านนาขอเชิญร่วมงาน Appropiate Technology MATCHING DAY 2024
ขอเชิญร่วมงาน Appropiate Technology MATCHING DAY  2024 เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน โซนภาคเหนือ ภายใต้แผน RU การขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (APPROPIATE TECHNOLOGY) 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา