โลโก้เว็บไซต์ 2024-05-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2024-05-19

ขอเชิญร่วมงาน Appropiate Technology MATCHING DAY 2024
อาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญร่วมงาน Appropiate Technology MATCHING DAY  2024 เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน โซนภาคเหนือ ภายใต้แผน RU การขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (APPROPIATE TECHNOLOGY)  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00-16:00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแก้หนี้ครัวเรือน ประจำปี 2567 สำหรับวิสาหกิจชุมชน นวัตกร ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ SME หน่วยงานท้องถิ่น และบุคคลทั่วไปที่สนใจ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา