โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาวิชาทหารดูงานโรงสีข้าว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

นักศึกษาวิชาทหารดูงานโรงสีข้าว

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 พฤศจิกายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 1497 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กล่าวต้อนรับและให้ความรู้กับคณะครูฝึกและนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4,5 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2559 ที่เข้ามาศึกษาดูงาน ณ “โรงสีนำยุทธ” มทร.ล้านนา พิษณุโลก ซึ่งกำลังดำเนินงานสีข้าวฟรีให้กับเกษตร จาก ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก จากนั้น ดร.ศิริน สิมารักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ณ ชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ (Organic Community RMUTL PLC)

ปภาดา พลอยอิ่ม –รายงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา