โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แปรอักษรถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แปรอักษรถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 920 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ช่วงค่ำ วันที่ 9 พ.ย.59 ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก นำทีม คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แปรอักษรถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วน และประชาชน จำนวนกว่า40,000คน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก 
ทั้งนี้ การวางแบบ กำหนดจุดและโหลดประชาชนเข้าจุดการแปรอักษร จังหวะดพิษณุโลกมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของ มทร.ล้านนา พิษณุโลก นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง.
ปภาดา พลอยอิ่ม -รายงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา