โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แปรอักษรถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แปรอักษรถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนากิจกรรมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แปรอักษรถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก
ช่วงค่ำ วันที่ 9 พ.ย.59 ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก นำทีม คณาจารย์ พนักงาน แ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา