โลโก้เว็บไซต์ ทำความดี ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 (ชุดที่ 1 ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ทำความดี ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 (ชุดที่ 1 )

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 1325 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 รศ.เดชา นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ในกิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัยฯ “ทำความดี ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา ครูฝึกและนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 600 คน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ 
กิจกรรมครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ 
ครั้ง เมื่อวันที่ 15 กันยายน พุทธศักราช 2531 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อนักเรียนอาชีวศึกษา เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อให้วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาใหม่ ว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล อันมีหมายความว่า สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ถือวันที่ 15 กันยายนของทุกปีเป็นวันราชมงคล
พระองค์ ทรงตรากตรำพระวรกายทรงงานอย่างมิทรงเหน็ดเหนื่อย แม้ในยามทรงพระประชวร ก็มิได้ทรงหยุดยั้งพระราชดำริเพื่อขจัดความทุกข์ผดุงสุขแก่พสกนิกร กลางแดดแผดกล้า พระเสโทหลั่งชุ่มพระพักตร์และพระวรกาย หยาดตกต้องผืนปถพี ประดุจน้ำทิพย์มนต์ ชโลมแผ่นดินแล้งร้าง ให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ นับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชย์ ตราบจนปัจจุบันนานกว่า 70 ปี

ภาพ-ศิริลักษณ์ เสน่หา
ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา